W jednym miejscu innowacje społeczne dla lepszej edukacji! 

Tworzymy innowacje społeczne dla lepszej edukacji.
Łączymy innowatorów z tymi, którzy chcą rozwijać ludzi i organizacje. Dajemy gotowe i tworzymy nowe rozwiązania. Dzielimy się użytecznymi rozwiązaniami z tymi, którzy chcą uczyć (się) inaczej. 
Sprawiamy, że uczenie staje się ekscytującą przygodą.
Dołączysz?

Nasi partnerzy:

Wszystko o tworzeniu i używaniu innowacji
dla edukacji w jednym miejscu!

Zobacz czym się zajmujemy i co możemy wspólnie zrobić!

POMYSŁY I INNOWACJE
GOTOWE DO WYKORZYSTANIA

 • Szukasz darmowego i sprawdzonego pomysłu na realizację zajęć, aplikacji, która udoskonali umiejętności Twoje i uczniów? 

 • Scenariusza na lekcje, a może inspirujących gier i podcastów? 

 • Skorzystaj z gotowych rozwiązań!

 • Ponad 100 pomysłów do wykorzystania!

WIEDZA, ROZWÓJ

I PRZEWODNICTWO
W TWORZENIU INNOWACJI

 • Widzisz problem w edukacji i chcesz go rozwiązać?

 • Masz w głowie gotowy pomysł lub chcesz go z nami wypracować?

 • Jeśli tak, to szukamy właśnie Ciebie!

 • Dowiedz się, jak zgłosić pomysł oraz jakie wsparcie finansowe i merytoryczne od nas otrzymasz, aby go zrealizować.

INSPIRUJĄCE WYDARZENIA
I TREŚCI EDUKACYJNE

 • Lubimy uczyć (się)! Jesteśmy otwarci na trendy i sygnały zmian oraz nieoczywiste inspiracje.

 • Poszukujemy nowych sposobów jak pracować lepiej jak zmieniać edukację na lepsze.

 • Wychodzimy z założenia, że uczenie się nie musi być mozolne i trudne.

 • Zapraszamy Cię do wspólnych inspiracji i spotkań!

Wspieramy EDU_innowacje
od 2017 roku

gotowych do wdrożenia innowacji dla edukacji

innowatorów/ek
i osób testujących

wartość realizowanych projektów

Projekty naszego inkubatora

ZRÓB Z NAMI INNOWACJE DLA EDUKACJI LUB SKORZYSTAJ Z GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA EDUKACJI
aktualny

POPOJUTRZE 3.0

Innowacje zostaną stworzone z myślą o różnych wyzwaniach (różne grupy wiekowe i decydenci - od dzieci, przez edukatorów i nauczycieli, po rodziców) i zróżnicowane problemy w edukacji). 
 • 3 nabory (1 rocznie)
 • 36 innowacji do stworzenia
 • 12 innowacji do akceleracji
 • 100 tys. złotych grantu na innowacje
Zakończony

POPOJUTRZE 2.0

Innowacje zostały stworzone z myślą o różnych wyzwaniach (różne grupy wiekowe i decydenci - od dzieci, przez edukatorów i nauczycieli, po rodziców)
i zróżnicowane problemy w edukacji). 
 • 167 zespołów innowatorów_ek i ich pomysłów na dobrą zmianę w edukacji
 • 69 produktów edukacyjnych, przetestowanych z udziałem ich odbiorców, kierowanych do wszystkich grup wiekowych – od przedszkola po osoby dorosłe
 • 15 innowacji szczególnie rekomendowanych, jako najbardziej gotowych do wykorzystania i wpływania na dobrą zmianę w edukacji
Zakończony

POPOJUTRZE 1.0

Wszystkie te innowacje dotyczą problemów związanych z kształceniem dorosłych.


 • 60 pomysłów na dobrą edukację osób dorosłych
 • 32 skuteczne, innowacyjne metody uczenia się skierowane do osób dorosłych, które przetestowano w skali mikro
 • 16 innowacji wyróżnionych, z największym potencjałem wykorzystania na szeroką skalę


Zakończony

POPOJUTRZE ZAWODOWO

Projekt zakładał bezpośrednie kształcenie uczniów i przygotowanie ich w lepszy sposób do wchodzenia na rynek pracy. Wyposażał szkoły w gotowe i sprawdzone narzędzia edukacyjne, przekazuje rekwizyty do procesu edukacji, a także kształcił kadrę do tego, by szkoła samodzielnie mogła kontynuować realizację zajęć w oparciu o innowacyjne metody.
 • 3 innowacje
 • 65 szkół
 • Kilkuset uczniów

Najczęściej zadawane pytania

Czym są innowacje społeczne?

To nowe, bardziej skuteczne, tańsze metody rozwiązywania problemów społecznych – w przypadku Projektu POPOJUTRZE 3.0 obszarem interwencji jest KSZTAŁCENIE, tj. innowacje z zakresu edukacji formalnej i pozaformalnej, ukierunkowane na edukację na każdym etapie życia człowieka.

Co oznacza innowacyjność rozwiązania?

Innowacja społeczna powinna być rozwiązaniem INNOWACYJNYM w skali kraju, tj. nie powielać rozwiązań już funkcjonujących, np. działań zrealizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programach Operacyjnych oraz innowacji, które były albo są wdrażane w innych miejscach (np. w pozostałych inkubatorach innowacji społecznych).

Kto może wziąć udział?

W projekcie może wziąć udział niemal każdy – zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest jedynie stworzenie minimum 2-osobowego zespołu pracującego nad innowacją i przedstawienie unikatowego pomysłu na rozwiązanie istotnego problemu w edukacji.

Kiedy planowany jest pierwszy nabór?

Start pierwszego naboru planujemy w drugiej połowie kwietnia. Szczegóły już wkrótce.

Czy w ramach grantu mogę sfinansować zakup sprzętu do placówki?

Zakup sprzętu jest wydatkiem kwalifikowalnym o ile służyć będzie testowaniu pomysłu. Sam zakup nie powinien być celem samym w sobie, a służyć realizacji pomysłu, który polega np. na opracowaniu metody prowadzenia zajęć w konkretnym obszarze z wykorzystaniem sprzętu. Wszystko zależy od koncepcji innowacji, którą przedstawicie. 

Czy w ramach grantu mogę sfinansować prowadzenie zajęć wyłącznie w swojej szkole?

Przedstawiona koncepcja nie może mieć charakteru wdrożeniowego – tzn. powinien to być pomysł, który zamierzacie dopiero rozwijać i testować w projekcie, a powstałe rozwiązania powinny być dostępne bezpłatnie z możliwością wykorzystania przez każdą inną placówkę edukacyjną, bez udziału innowatorów/ek.

ZGŁOŚ NIEZGODNOŚĆ Z KPON

Jeśli masz podejrzenie o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON” możesz zgłosić je w formie pisemnej za pomocą:
 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), w w/w formie (w każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej).