Wstępna lista rankingowa nabór I

Katarzyna Rząsa

Wstępna lista rankingowa
Ogłoszenie z dnia 01.07.2024

Innowatorzy, Innowatorki!

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy ocenę merytoryczną zgłoszeń do udziału w procesie preinkubacji w I naborze Projektu POPOJUTRZE 3.0 – KSZTAŁCENIE.

Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji.
Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej – szczegóły znajdziecie w przesłanych wkrótce pismach i kartach ocen.

Lista do pobrania -> poniżej.

Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Otrzymaliśmy ponad 100 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoimi inspirującymi pomysłami. Każda z Waszych koncepcji pokazuje Waszą motywację i różne podejścia, by zmieniać edukację i wprowadzać nową jakość do uczenia (się). 

Jednak, do dalszego etapu - preinkubacji możemy zaprosić tylko wybrane Zespoły i projekty.
Jesteśmy jednak przekonani_e, że będziecie kontynuować rozwijanie swoich innowacyjnych idei i z niecierpliwością czekamy, aż wrócicie do nas w kolejnych naborach POPOJUTRZE 3.0.

Dziękujemy za Waszą kreatywność i zaangażowanie!
Zespół POPO_team!
  
Grafika przedstawiająca 1 stronę pigułki wiedzy dla Innowatorów i Innowatorek. W nagłówku napis POPOJUTRZE (logo) tytuł: Pakiet startowy dla przyszłych Innowatorów i Innowatorek. Poniżej zdjęcie grupy ludzi oraz blok z tekstem: Kilka słów o POPOJUTRZE 3.0. Definicje. Proces opracowania innowacji i dotarcia do grup docelowych. Harmonogram I naboru. Najważniejsze kwestie formalne. Priorytetowe obszary problemowe. Zainspiruj się. Strona www i kontakt.

Sprawdź listę rankingową