Ocena formalna w ramach naboru I zakończona!

Katarzyna Rząsa

Informacja dotycząca przekazania zgłoszeń złożonych w I naborze POPOJUTRZE 3.0
do oceny merytorycznej 

Zakończyliśmy formalną ocenę zgłoszeń, w tym także ocenę wyjaśnień i uzupełnień, które wpłynęły we wskazanym terminie.  Publikujemy poniżej listę zgłoszeń z informacją o zakwalifikowaniu do oceny merytorycznej.  

Lista zgłoszeń jest zanonimizowana – szukajcie swojego zgłoszenia po numerze przekazanym po zarejestrowaniu zgłoszenia na wskazany w nim adres mailowy.  

Wszystkim tym, którzy niestety nie zostali zakwalifikowani do oceny merytorycznej serdecznie dziękujemy za przesłane zgłoszenia, w tym za rewelacyjne materiały video.

Na maile otrzymacie karty oceny formalnej, w których wskażemy na przyczyny odrzucenia zgłoszenia.

Jednocześnie zachęcamy, aby zgłosić się do nas na konsultacje i spróbować sił w II naborze POPOJUTRZE, który planowany jest z początkiem przyszłego roku. 

Wszystkie Zespoły, które przeszły do oceny merytorycznej – prosimy o cierpliwość, publikacja wyników oceny nastąpi na początku lipca.  
Grafika przedstawiająca 1 stronę pigułki wiedzy dla Innowatorów i Innowatorek. W nagłówku napis POPOJUTRZE (logo) tytuł: Pakiet startowy dla przyszłych Innowatorów i Innowatorek. Poniżej zdjęcie grupy ludzi oraz blok z tekstem: Kilka słów o POPOJUTRZE 3.0. Definicje. Proces opracowania innowacji i dotarcia do grup docelowych. Harmonogram I naboru. Najważniejsze kwestie formalne. Priorytetowe obszary problemowe. Zainspiruj się. Strona www i kontakt.

Sprawdź wyniki oceny