Inauguracja Rady Innowacji Społecznych dla Edukacji za nami!

Katarzyna Rząsa
Co się wydarzy jeśli w jednym miejscu zgromadzisz najznakomitszych Przedstawicieli i Przedstawicielki różnych Instytucji i Organizacji, których łączy jeden cel – lepsza edukacja? WZRASTA RISE, czyli Rada Innowacji Społecznych dla Edukacji – stworzona z inicjatywy Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych POPOJUTRZE. 

Dlaczego to ważne?

To wyjątkowe gremium Instytucji, ich Przedstawicieli i Przedstawicielek zaangażowanych w działania na rzecz lepszej edukacji. Rola RISE w POPOJUTRZE jest kluczowa, to Rada: wskazuje priorytetowe obszary problemowe dla każdego z trzech naborów pomysłów na innowacje społeczne,doradza w zakresie wyboru koncepcji z największym potencjałem do upowszechniania na szeroką skalę, w tym wskazuje  na potencjał lub ryzyka w docieraniu z innowacjami do grup docelowych, co ma duże znaczenie w planowaniu działań związanych z ich upowszechnianiem,prowadzi działania informacyjne mające na celu szerokie dotarcie innowacji do grup docelowych. 

Podmioty, które znalazły się w składzie RISE nie są przypadkowe. W skład RISE wchodzą Przedstawiciele i Przedstawicielki właściwie wszystkich ważnych dla rozwoju edukacji branż:  samorządów: regionu, miasta, osób młodych, pracodawców, instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym, doskonaleniem kadry pedagogicznej,związku miast,instytucji otoczenia biznesu. 

Z dumą i radością przedstawiamy Instytucje oraz Osoby tworzące Radę:

 1. SENSE consulting reprezentowane przez Prezeskę zarządu - Monikę Mardas Brzezińską, 
 2. Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentuje Pani Marszałek Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 3. Miasto Poznań reprezentuje Kierownik Oddziału Projektów Edukacyjnych i Relacji Zewnętrznych Urząd Miasta Poznania – Pani Eliza Malarecka, 
 4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu reprezentuje Dyrektorka Ośrodka – Pani Ksenia Herbst-Buchwald. 
 5. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania reprezentowana jest przez Członka Rady – Pana Piotra Fabianowicza, 
 6. Poznański Park Naukowo-Technologiczny reprezentują Pani Justyna Adamska – Zastępczyni Dyrektora PPNT oraz Pan Rafał Leśniewski – Pełnomocnik Zarządu ds. administracji, 
 7. Związek Miast Polskich reprezentuje Pani Henryka Korytowska – Doradczyni Sektorowa ZMP, 
 8. Lab 150 reprezentują Pan Krzysztof Peliński (Head of R&D), Pan Łukasz Krzyżaniak (Technologist) oraz Pani Julia Grabowska (Designer),
 9. Instytut Badań Edukacyjnych reprezentowany jest przez Pana Jana Kosmowskiego – Głównego analityka ds. współpracy ze środowiskami branżowymi,
 10. Centrum Nowoczesnych Technologii we Wrześni, reprezentowane przez Pana Tomasza Mackiewicza – Kierownika Centrum,
 11. do RISE dołączyła także Pani Małgorzata Lelińska – Dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej w Konfederacji Lewiatan.
Za nami inauguracyjne obrady Rady pełne dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń, próby uchwycenia różnych perspektyw. Intensywna praca Rady zaowocowała wyborem 10 priorytetowych obszarów problemowych, spośród których Członkowie i Członkinie Rady wybiorą te najbardziej priorytetowe dla polskiej edukacji.
To w wybranych obszarach powstawać będą innowacje dla edukacji w 1 naborze POPOJUTRZE 3.0. Głosowanie jeszcze trwa, wkrótce przedstawimy wyniki. 

Dziękujemy Wszystkim tym, którzy dołączyli do grona RISE. Już teraz widzimy, jak ogromny potencjał drzemie w tej grupie i nie możemy doczekać się kolejnego spotkania!